หนังสือราชการ จากกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา


ศธ04173218ลว18มค64

โพสต์25 ก.พ. 2564 03:49โดยnbp2 admin   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2564 03:53 ]

เรื่อง การดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

สอบ NT 61

โพสต์13 ธ.ค. 2560 20:24โดยnbp2 admin   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2561 01:56 ]

สอบ NT 7 มีนาคม 2561

สอบโอเน็ตปีการศึกษา 2560

โพสต์13 ธ.ค. 2560 18:36โดยnbp2 admin   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2560 18:39 ]

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/nbp2/hnangsux-rachkar/sxbxonetpikarsuksa2560/cam-1.jpg
สอบ O-net ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 

การประชุมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:00โดยnbp2 admin   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 21:09 ]

สพฐ จะนิเทศติดตามกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ครั้งที่ 1 
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.20 น. ณ ห้องประชุมภูน้อย  มีนายประสาน บุญนอกศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการได้รายงานการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้สำหรับในภาคบ่ายคณะติดตามฯ จะได้ดูการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ที่โรงเรียน แสง แวง ใจ

1-5 of 5